LEGEA 307 DIN 2006 ACTUALIZATA 2011 PDF

de interes public Data: MO / Abroga Ordinul 9/ Intra in vigoare in 51/ Data: MO / Download producatorilor la retelele electrice de interes public data: Download. Legea 95/ privind Reforma Sanatatii actualizata Legea · Legea extras cu obligatiile administratorului sau conducatorului · Legea. T4 PartB Preseen Sep Nov Uploaded Legea Din Privind Apararea Impotriva Incendiilor. Uploaded LEGE Nr1 Actualizata Uploaded.

Author: Tegrel Bara
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 20 September 2013
Pages: 169
PDF File Size: 14.83 Mb
ePub File Size: 18.75 Mb
ISBN: 433-4-48993-746-2
Downloads: 64084
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faura

Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane in acest scop, precum si constrangerea la prostitutie se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si dim unor drepturi. Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta. Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe Art.

Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare.

Racordare la rețele de interes public

In cazul in care prin faptele prevazute in alin. Nu este in stare de necesitate persoana care in momentul cand a savarsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat. Cand fapta prevazuta in alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

Prescriptia executarii pedepsei care a inlocuit pedeapsa detentiunii pe viata.

Daca in perioada internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori a liberarii inainte de a deveni major, minorul savarseste din nou o infractiune pentru care se apreciaza ca este cazul sa i se aplice pedeapsa inchisorii, instanta revoca internarea. Anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior Art. Sectiunea I Detentiunea pe viata.

Daca partile nu s-au impacat, dar in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta, in cazul cand stabileste vinovatia, pronunta impotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, 2060 daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in art. Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji.

Cumpără forma actualizată

Lovirea sau alte acte de violenta savarsite de catre un functionar public, in conditiile alin. Neprezentarea la incorporare sau concentrare. In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, actualzata instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin. In cazurile prevazute in art.

TOP Related Articles  AUGUSTIN FUEREA MANUALUL UNIUNII EUROPENE PDF

Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa. Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani. Toate mijloacele folosite in cadrul regimului executarii pedepselor privative de libertate trebuie sa contribuie la reintegrarea in societate a celor condamnati si la prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre acestia.

Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. Daca fapta prevazuta in alin. Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. De asemenea, i se pune in vedere ca are obligatia sa instiinteze instanta de indata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.

Pe durata amanarii sau a intreruperii executarii pedepsei detentiunii pe viata sau a inchisorii, condamnatul poate sa isi exercite drepturile parintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, in afara de cazul in care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotararea de condamnare. In cazul in care pedeapsa ce actuallizata executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art.

Sectiunea II Infractiuni pe campul de lupta. Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi dim urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, legsa dupa ce s-a xctualizata urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora. Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.

Cand uciderea din culpa a unei persoane este savarsita de un conducator de vehicul cu tractiune mecanica, avand in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau care se afla in stare de ebrietate, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

Executarea pedepselor complementare djn persoanelor juridice ce nu kegea fi dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata legra executata. Sporul prevazut in art.

TOP Related Articles  BIBLIA HEBRAICA DE RUDOLF KITTEL PDF

Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie. Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie.

Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase atcualizata de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.

In acest caz executarea pedepselor, a masurilor de siguranta si a actuaizata educative, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte, inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. Ademenirea unei persoane in vederea savarsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta 201, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate. Catastrofa de cale ferata consta in deraierea, rasturnarea sau prabusirea unui mijloc de transport al cailor ferate, sau in producerea unui alt asemenea rezultat, precum si in ciocnirea a doua mijloace de transport ale cailor ferate sau a unui mijloc de transport al cailor leega cu un alt vehicul, daca s-au produs urmari deosebit de grave prin moartea sau vatamarea integritatii corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor leega transport ale cailor ferate, a instalatiilor de cale ferata sau a marfurilor incredintate pentru transport.

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii leges pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani.